Fiqhul Islami wa Adillatuhu | TOKO BUKU ONLINE SURABAYA

Rp. 1.983.000,00
Fiqhul Islami wa Adillatuhu | TOKO BUKU ONLINE SURABAYA
Fiqhul Islami wa Adillatuhu | TOKO BUKU ONLINE SURABAYA

Fiqhul Islami wa Adillatuhu | TOKO BUKU ONLINE SURABAYA

LATAR BELAKANG KITAB

Ini adalah terjemahan lengkap kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah az-Zuhaily yang cukup di kenali dalam dunia fiqh kontemporari. Buku ini membahaskan aturan-aturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Quran, As-Sunnah/Hadith mahupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas Fiqih Sunnah semata-mata, atau membahaskan fiqih berasaskan logik semata..


Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal memuatkan materi-materi fiqih dari semua Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii & Hanbali), dengan disertai proses penyimpulan hukum (istimbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli mahupun aqli (Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri’ yang menyeluruh).


Perbahasan buku ini dimulakan dengan selok-belok fiqh Islam dan keistimewaannya, sejarah ringkas tokoh-tokoh mazhab, perspektif perbezaan ijtihad fiqh dalam Islam, dan seterusnya dimulakan dengan perbahasan thaharah, solat, sehinggalah kepada perbahasan yang lebih kompleks lainnya.


Berikut kami sebutkan perbahasan keseluruhan buku ini berdasarkan jilid dan topik-topiknya:

JILID 1: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Solat

JILID 2: Solat Wajib, Solat Sunnah, Zikir Setelah Solat, Qunut dalam Solat, Solat Jama’ah, Solat Jama’ dan Qasar.

JILID 3: Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji dan Umrah.

JILID 4 Membahas : Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqih.

JILID 5: Hukum Transaksi Kewaangan, Transaksi jual beli, insurans, Khiyar, Akad Jual Beli, Akad Ijarah.

JILID 6: Jaminan, Pengalihan hutang, Gadaian, Paksaan, Kepemilikan.

JILID 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Kewangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian.

JILID 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam.

JILId 9: Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng’illa Istri, Li’an, Zhihar, Masa ‘Iddah.

JILID 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan.


==================================================


CONTOH PERBAHASAN YANG PASTI ANDA INGIN TAHU :

Mazhab Hanafi : Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhuk, kecuali menyentuhnya sewaktu berjimak (bersetubuh).

Mazhab Maliki : Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhuk, kecuali menyentuh dengan disertai nafsu syahwat.

Mazhab Hanbali : Menyentuh wanita tidak membatalkan wudhuk, kecuali sentuhan yang pada adatnya menimbulkan syahwat.

Mazhab Syafii : Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah membatalkan wudhuk

Pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zulaili : “Bagi saya sentuhan yang terjadi dengan secara tiba-tiba (tidak sengaja) atau yang tidak disertai nafsu, maka ia tidak membatalkan wudhuk. Akan tetapi, sentuhan yang dilakukan dalam keadaan bernafsu akan membatalkan wudhuk. Pada pertimbangan penulis, inilah pendapat yang paling rajih (benar).”

Bagi yang mau order

Fiqhul Islami wa Adillatuhu

, silahkan hubungi 089677548125 dan 085746702013 atau bisa add pin BBM kami 74A4D10E

Insya'Alloh Fast Respond. .
Toko Buku Islam Online Surabaya

Produk terkait:

Share dengan teman:
 
Created @ 2014 - Toko Buku Online Surabaya | Jual Buku Online
Surabaya
Template by : Creating Website
Modified by IQRA Bookstore